| 200  | 1  | 181  | 34  | 53  | 19  | 10  | 4  | 17  | 2
Kanjana KAN5917
65 ปี
164 เซนติเมตร
63 กิโลกรัม
Nikon Ratch / Thailand
เขียนอีเมลล์
ฉันเป็นข้าราชการครูที่เกษียณแล้ว ฉันเป็นคนเรียบร้อย ไม่ดื่ม ไม่สูบบุหรี่ ชอบทำอาหาร อ่านหนังสือ และline xxxxx เล่นอินเตอร์เน็ตเพื่อหาความรู้ ฉันเคยแต่งงาน ปัจจุบันโสดอยู่คนเดียว ต้องการคนที่รักฉันจริง โสดพร้อมที่จะแต่งงานกับฉัน เพื่อดูแลซึ่งกันและกันไปตลอดชีวิตที่เหลือ คุณสนใจฉันไปหาฉันได้ที่ประเทศไทยฉันพร้อมที่จะแต่งงานและไปอยู่กับคุณ
Yaya YAY8642
39 ปี
156 เซนติเมตร
48 กิโลกรัม
กรุงเทพ / Thailand
เขียนอีเมลล์
มองหาผู้ชายที่ดี
ภัควริ KNH4738
48 ปี
158 เซนติเมตร
69 กิโลกรัม
กรุงเทพ / Thailand
เขียนอีเมลล์
ฉันมองหาคนที่รักครอบครัว ไม่เจ้าชู้ ไม่เล่นการพนัน รักเด็ก ไม่รังเกียจฉันกับลูก เข้าใจและให้เกียรตืกัน ดูแลเอาใจใส่ เอื้ออาทร เป็นคริสตเตียน
Kanthitima TIK5739
33 ปี
152 เซนติเมตร
43 กิโลกรัม
กรุงเทพ / Thailand
เขียนอีเมลล์
ฉันเป็นพนักงานในหน่วยงานเอกชนให้บริการปล่อยรถเช่า
อุปนิสัยของฉัน ร่าเริง แจ่มใส ยิ้มแย้ม จิตใจดี ซื่อสัตย์ อดทน
รักธรรมชาติ น้ำตก ทะเล รักสัตว์
ฉันชอบทำอาหารไทย ร้องเพลง
ฉันกำลังมองหาความสัมพันธ์ที่ดีสำหรับเป็นคู่ชีวิตและการแต่งงาน