สมัครใช้งาน
เข้าสู่ระบบโดย:
 | 200  | 121  | 6  | 41  | 8  | 5  | 15  | 4  | 7  | 1
Kanjana KAN5917
67 ปี
164 เซนติเมตร
63 กิโลกรัม
Nikon Ratch / Thailand
เขียนอีเมลล์
ฉันเป็นข้าราชการครูที่เกษียณแล้ว ฉันเป็นคนเรียบร้อย ไม่ดื่ม ไม่สูบบุหรี่ ชอบทำอาหาร อ่านหนังสือ และline xxxxx เล่นอินเตอร์เน็ตเพื่อหาความรู้ ฉันเคยแต่งงาน ปัจจุบันโสดอยู่คนเดียว ต้องการคนที่รักฉันจริง โสดพร้อมที่จะแต่งงานกับฉัน เพื่อดูแลซึ่งกันและกันไปตลอดชีวิตที่เหลือ คุณสนใจฉันไปหาฉันได้ที่ประเทศไทยฉันพร้อมที่จะแต่งงานและไปอยู่กับคุณ
Janthipha JAN3157
43 ปี
160 เซนติเมตร
55 กิโลกรัม
กรุงเทพ / Thailand
เขียนอีเมลล์
ร่าเริงสดใส มองโลกในเเง่ดี ใช่ชีวิตเรียบง่าย เข้ากับทุกคนได้ดี
Thasanee THA3930
20 ปี
154 เซนติเมตร
47 กิโลกรัม
กรุงเทพ / Thailand
เขียนอีเมลล์
ต้องการคู่ชีวิตแบบจริงจัง /แต่งงาน
Yaya YAY8642
48 ปี
156 เซนติเมตร
48 กิโลกรัม
กรุงเทพ / Thailand
เขียนอีเมลล์
เป็นคนจริงใจ และซื่อสัตย์ ต้องการผู้ชายที่ดี
Natcha NAT2926
47 ปี
154 เซนติเมตร
60 กิโลกรัม
กรุงเทพ / Thailand
เขียนอีเมลล์
ความรักมีอยู่ได้ในทุกๆที่ แม้ระยะทางจะห่างไกลแค่ไหน เราก็จะหากันจนเจอ ถ้าคนๆนั้นเป็นคนรักของเรา
Kittitya KIT7609
62 ปี
151 เซนติเมตร
60 กิโลกรัม
กรุงเทพ / Thailand
เขียนอีเมลล์
คู่รักที่แท้จริง สามารถอุปการะ เลี้ยงดู รับผิดขอบครอบครัวเป็นอย่างดี
จุฑารัตน์ XFO4577
47 ปี
150 เซนติเมตร
48 กิโลกรัม
กรุงเทพ / Thailand
เขียนอีเมลล์
ฉันเป็นคนอารมณ์ดีฉันมองหาคนที่อารมณ์ดีเหมือนฉัน
ประภีร์ BQJ2256
20 ปี
165 เซนติเมตร
56 กิโลกรัม
Wang Noi / Thailand
เขียนอีเมลล์

เหมนิธิต้องการเพื่อนคู่ใจ
และคนที่ดี