สมัครใช้งาน
เข้าสู่ระบบโดย:
 | 200  | 52  | 7  | 81  | 77  | 200  | 29  | 2  | 3  | 1
Juerg JUE3924
67 ปี
173 เซนติเมตร
74 กิโลกรัม
Basel / Switzerland
เขียนอีเมลล์
ฉัน กำลัง มอง หา หญิง ซื่อสัตย์ ที่ ต้องการ ใช้ ชีวิต ใน อนาคต ของ ท่าน ร่วม กับ ฉัน ใน วิ ต เซอร์ แลนด์ หรือ ประเทศไทย